Здесь размещены материалы о развитии радиопромышленности Латвии, подготовленные историком и коллекционером из Лиепаи Атисом Брикманисом. Некоторые материалы с русским переводом имеются на сайте, другие публикуются здесь впервые.
 


Авторские статьи

Skaņas aparātu gaismas bildes

Latvijas radiorūpniecības desmitgades 1924. - 2000.

Latvijā ražotās sakaru un elektrotehniskās aparatūras nosaukumi

Senu, svešu un īsu radio, sakaru un elektrotehnikas vārdu (daļēji ilustrēta) vārdnīca

О предистории завода VEF


Что писала пресса

MŪZIKA "NO TUKŠA GAISA"

KO MŪSPUSES ĻAUDIS RAKSTĪJA RADIOŽURNĀLIEM

VEF lampu radiouztvērēju un radiolu ražošana (1944.-1969.) preses skatījumā (1)

VEF lampu radiouztvērēju un radiolu ražošana (1944.-1969.) preses skatījumā (2)


Фотографии радиоаппаратов, произведенных в Латвии

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  1 daļa (PTDGD)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  2 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  3 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  4 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  5 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  6 daļa (AŽ)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  7 daļa (AL)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  8 daļa (RRR)


Фотографии отдельных аппаратов
VEF

Valsts elektrotehniskas fabrikas (VEF) ražotie sadzives radiouztvereji (1932.-1943.)

VEF ražotie pārnēsājamie radiouztvērēji un magnetolas

Spīdolas

Otrās klases pārnēsājamie radiouztvērēji “Spīdola” (Spīdola 207 – Spīdola 252)


Аппараты рижского радиозавода (RRR)

Rūpnīcas “Radiotehnika” konstruētie un/vai ražotie lampu radiouztvērēji, nestandarta iekārtas, translācijas pa vadiem iekārtas un translācijas skaļruņi (1945.-1976.)

Rīgas radio rūpnīcas (RRR) ražotie lampu radiouztvērēji (1945.-1977.)

Rīgas radio rūpnīcas (RRR), r/a “Radiotehnika” un tas struktūrvienību ražotie pārnēsājamie radio uztvērēji un magnetolas


Блоки УКВ и ЭПУ радиоаппаратов

Radiouztvērēju, radiolu un magnetolu UĪV bloki

Latvijā ražotās un Latvijas ražojumos iebūvētās elektroatskaņotāju iekārtas (EPU)