«десь размещены материалы о развитии радиопромышленности Ћатвии, подготовленные историком и коллекционером из Ћиепаи јтисом Ѕрикманисом. Ќекоторые материалы с русским переводом имеютс€ на сайте, другие публикуютс€ здесь впервые.
 


јвторские статьи

Skaņas aparātu gaismas bildes

Latvijas radiorūpniecības desmitgades 1924. - 2000.

Latvijā ražotās sakaru un elektrotehniskās aparatūras nosaukumi

Senu, svešu un īsu radio, sakaru un elektrotehnikas vārdu (daļēji ilustrēta) vārdnīca

ќ предистории завода VEF


„то писала пресса

MŪZIKA "NO TUKŠA GAISA"

KO MŪSPUSES ĻAUDIS RAKSTĪJA RADIOŽURNĀLIEM

VEF lampu radiouztvērēju un radiolu ražošana (1944.-1969.) preses skatījumā (1)

VEF lampu radiouztvērēju un radiolu ražošana (1944.-1969.) preses skatījumā (2)


‘отографии радиоаппаратов, произведенных в Ћатвии

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  1 daļa (PTDGD)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  2 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  3 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  4 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  5 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  6 daļa (AŽ)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  7 daļa (AL)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  8 daļa (RRR)


‘отографии отдельных аппаратов
VEF

Valsts elektrotehniskas fabrikas (VEF) ražotie sadzives radiouztvereji (1932.-1943.)

VEF ražotie pārnēsājamie radiouztvērēji un magnetolas

Spīdolas

Otrās klases pārnēsājamie radiouztvērēji УSpīdolaФ (Spīdola 207 Ц Spīdola 252)

 руглые шкалы радиоприемников VEF

VEF radiouztvērēju ar Уapaļajām skalāmФ skalu apraksts

VEF radiouztvērēju ar Уapaļajām skalāmФ skalu foto


јппараты рижского радиозавода (RRR)

Rūpnīcas УRadiotehnikaФ konstruētie un/vai ražotie lampu radiouztvērēji, nestandarta iekārtas, translācijas pa vadiem iekārtas un translācijas skaļruņi (1945.-1976.)

Rīgas radio rūpnīcas (RRR) ražotie lampu radiouztvērēji (1945.-1977.)

Rīgas radio rūpnīcas (RRR), r/a УRadiotehnikaФ un tas struktūrvienību ražotie pārnēsājamie radio uztvērēji un magnetolas


Ѕлоки ” ¬ и Ёѕ” радиоаппаратов

Radiouztvērēju, radiolu un magnetolu UĪV bloki

Latvijā ražotās un Latvijas ražojumos iebūvētās elektroatskaņotāju iekārtas (EPU)