Здесь размещены материалы о развитии радиопромышленности Латвии, подготовленные историком и коллекционером из Лиепаи Атисом Брикманисом. Некоторые материалы с русским переводом имеются на сайте, другие публикуются здесь впервые.
 


Авторские статьи

Skaņas aparātu gaismas bildes

Latvijas radiorūpniecības desmitgades 1924. - 2000.

Latvijā ražotās sakaru un elektrotehniskās aparatūras nosaukumi

Senu, svešu un īsu radio, sakaru un elektrotehnikas vārdu (daļēji ilustrēta) vārdnīca


Что писала пресса

MŪZIKA "NO TUKŠA GAISA"

KO MŪSPUSES ĻAUDIS RAKSTĪJA RADIOŽURNĀLIEM

VEF lampu radiouztvērēju un radiolu ražošana (1944.-1969.) preses skatījumā (1)

VEF lampu radiouztvērēju un radiolu ražošana (1944.-1969.) preses skatījumā (2)


Фотографии радиоаппаратов, произведенных в Латвии

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  1 daļa (PTDGD)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  2 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  3 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  4 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  5 daļa (VEF)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  6 daļa (AŽ)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  7 daļa (AL)

Latvijas radiotehniskie ražojumi attēlos.  8 daļa (RRR)


Фотографии отдельных аппаратов
VEF

Valsts elektrotehniskas fabrikas (VEF) ražotie sadzives radiouztvereji (1932.-1943.)

VEF ražotie pārnēsājamie radiouztvērēji un magnetolas

Spīdolas

Otrās klases pārnēsājamie radiouztvērēji “Spīdola” (Spīdola 207 – Spīdola 252)


Аппараты рижского радиозавода (RRR)

Rūpnīcas “Radiotehnika” konstruētie un/vai ražotie lampu radiouztvērēji, nestandarta iekārtas, translācijas pa vadiem iekārtas un translācijas skaļruņi (1945.-1976.)

Rīgas radio rūpnīcas (RRR) ražotie lampu radiouztvērēji (1945.-1977.)

Rīgas radio rūpnīcas (RRR), r/a “Radiotehnika” un tas struktūrvienību ražotie pārnēsājamie radio uztvērēji un magnetolas


Блоки УКВ и ЭПУ радиоаппаратов

Radiouztvērēju, radiolu un magnetolu UĪV bloki

Latvijā ražotās un Latvijas ražojumos iebūvētās elektroatskaņotāju iekārtas (EPU)