по-русски

А.Лейбовиц

Apsītis un Žukovskis Radiotechnika RRR Randava REAR REAR REMR Elmira

«Rīgas radiorūpnīca laikmeta griežos» ir ceturtā grāmata, kas veidota apkopojot un papildinot informāciju, kas apskatīta trīs iepriekšējos izdevumos ar nosaukumu “Rīgas radiorūpnīcas tapšana un izaugsme”. Tas ir plašāks stāsts par bijušajiem radiorūpnīcas darbiniekiem, par viņu pašaizliedzīgo darbu. Grāmatā sniegta vispusīga informācija par konstruktoru biroju Orbīta, Rīgas elektromehānisko rūpnīcu un Rīgas radiorūpnīcas Radiomezglu ceha filiāli – Kandavas radiorūpnīcu.

Grāmata ir stāsts par radio ražošanas pirmsākumiem Latvijas pirmajā neatkarības posmā, Rīgas radiorūpnīcas tapšanu un izaugsmi padomju laikā un radio ražošanas norietu Latvijas valsts Otrās atmodas laikā. Autors veicis rūpīgu izpētes darbu un savācis materiālus, kas atspoguļo ne tikai vienu atsevišķu rūpniecības nozari, bet arī daudzu tajā iesaistīto cilvēku likteņus.

Grāmata lasītājam dod arī ieskatu par 20. gadsimta 30. gadu LU Mehānikas fakultātes Vājstrāvas katedras absolventu ieguldījumu Latvijas industrializācijā un augstākās tehniskās izglītības iegūšanu radiotehnikas un sakaru specialitātēs Latvijā pēc Otrā pasaules kara. Divpadsmitajā nodaļā par Rīgas elektromehānisko rūpnīcu ir vēstījums par valsts mēroga radio translācijas tīkla izveidi Latvijā, kas vēlāk izmantots par prototipu šādam tīklam Padomju Savienībā (1950–1960) un Latvijas Radio vēstures īss pārskats.

Grāmata satur 448 lappuses, tajā ievietotas 910 fotogrāfijas par radioaparatūru, cilvēkiem, kultūras un sporta aktivitātēm. Personu rādītājs satur ap 2030 dažādu personu skaitu.

Grāmata ar tehniski un zinātniski precīzajiem un vēsturiski korekti atspoguļotajiem faktiem un bagāto ilustratīvo materiālu ir vērtīgs devums Latvijas nesenās vēstures atspoguļošanā un saglabāšanā.

Darbs veltīts Latvijas simtgadei, Rīgas radiorūpnīcas dibināšanas 90. gadadienai un Kandavas radiorūpnīcas 55. gadadienai.

 

Izd. RaKa, 2011, 246 lpp

Izd. RaKa, 2012, 288 lpp

Izd. RaKa, 2014, 352 lpp

обложка

Izd. RaKa, 2018, 448 lpp

Начало "Радиотехника"